Kalite politikamız çerçevesinde yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın her geçen daha da gelişmemiz için katılımını sağlamak için gerekli tüm olanaklar şirketimizin bünyesinde bulunmaktadır.  İş ortaklarımız ile birlikte karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi her seferinde bir üst seviyeye çıkarmak bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Şirketimizin başarısını ve hizmet kalitesini etkileyen süreçleri sürekli olarak denetleyerek iyileştirmekte ve müşteri istekleri doğrultusunda hizmet sunarak müşteri memnuniyeti maksimum seviyeye ulaştırılmaktadır. 

Kalitemiz hedeflediğimiz düzeye

yaklaştıkça şirketimizin pazar payı ve rekabet gücü de bunlara paralel olarak artmaktadır. Ayrıca şirketimizin kalite güvence sisteminin kusursuz bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinde tüm çalışanlara sorumluk verilmektedir. Bu yüzden sistem ancak birlikte çalıştığımız ve destek verdiğimiz sürece başarıya ulaşacaktır. Özel Tur Turizm Taşımacılık olarak bu amaçları gerçekleştirmek için çalışanlarına çağdaş organizasyon alt yapısı gibi imkânlar sağlamaktayız. Yaklaşımımızın uygulanması ve kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, yönetim tarafından gözden geçirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi tarafımızdan vazgeçilmez bir koşul olarak görülmektedir.


Belgeler